Αντι..δρώ Καθημερινά

https://www.facebook.com/groups/1032790280152202/

Σκοπός μας είναι να καταδείξουμε τι πρέπει η Πολιτεία (με την ευρύτερη έννοια) να διορθώσει και όχι τι λάθος κάνει ο κάθε συμπολίτης μας, γι’ αυτό και οι αναρτήσεις δεν θα πρέπει να είναι επί προσωπικού, ούτε όταν αφορούν δημόσια πρόσωπα. Μας ενδιαφέρει η Αρχή και όχι ο εκάστοτε Άρχοντας.
Γι’ αυτό:
• Αναρτούμε φωτογραφίες, τόπο και χρόνο, με ή χωρίς σχολιασμό (μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις).
• Οι αναρτήσεις πρέπει ν’ αφορούν στραβά κι ανάποδα της καθημερινότητάς μας που μας ενοχλούν και μας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη.
• Δεν εκθέτουμε ανθρώπους ή καταστήματα, δεν εμφανίζουμε αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων.
• Δεν διαφημίζουμε, δεν προβάλουμε.
• Δεν βρίζουμε, δεν συκοφαντούμε, δεν δυσφημούμε. Άλλωστε κάθε σχολιαστής έχει την ευθύνη των όσων σχολιάζει (η ομάδα δεν υιοθετεί κανένα σχόλιο).